xlgc.net
当前位置:首页>>关于乃的读音的资料>>

乃的读音

乃乃 ⑴于是,就.例:①乃取一葫芦置于地.②乃入见.③陈涉乃立为王号为张楚.④曰:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!”乃罢会.⑤良乃入,具告沛公.⑥怀王乃悉发

nai 乃至 我没有做作业,乃至被老师骂

乃[读音][nǎi] [解释]1.才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”. 2.是,为:~大丈夫也. 3.竟:~至如此. 4.于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”. 5.你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.

乃这个字的读音是:nǎi,声母n,韵母ai,音调上声. 基本信息: 拼音:nǎi,四角码:17227 部首:丿,总笔画:2,部首外:1 98五笔:bnt,86五笔:etn,郑码:ymv 基本解释: 1、才:今乃得之. 2、是,为:乃大丈夫也. 3、竟:乃至如此. 4、于是,就. 扩展资料: 相关组词: 1、既乃[jì nǎi] 犹于是. 2、此乃[cǐ nǎi] 这就是. 3、已乃[yǐ nǎi] 副词.旋即,不久. 4、亦乃[yì nǎi] 同样是. 5、至乃[zhì nǎi] 连词.提出突出事例,表示达到某种程度.犹言甚至,竟至.

读音:nǎi 同音字奶氖艿 乃 nǎi 1. 才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2. 是,为:~大丈夫也.3. 竟:~至如此.4. 于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5. 你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.相关词组乃至乃无乃乃心乃是乃尔乃父若乃何乃乃今木乃伊乃曲乃心王室乃歌乃词乃武乃文

乃⑴于是,就.例:①乃取一葫芦置于地.②乃入见.③陈涉乃立为王号为张楚.④曰:“诸将吏敢复有言当迎操者,与此案同!”乃罢会.⑤良乃入,具告沛公.⑥怀王乃悉发国中兵.⑵才,这才.例:①虽理想派之作,亦先有所本,乃增损

"乃孙”中的"乃”字怎么读? 乃字只有一个读音. 乃,拼音:nǎi.

含义:才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.是,为:~大丈夫也.竟:~至如此.于是,就.乃,读音:[ nǎi ] 笔画:2画.部首:丿.组词:乃父、乃祖、乃今、乃者、乃若、乃尔、乃遂、乃其、 乃是.组词解释:这是我的父亲.造句:若内心常怀着罪恶感,放不下,此乃是修行上最大的障碍.来书所谓欲使后人见其不忘乎善,此乃世人之私心也.前世俊士,立功垂名,图画於殿阁宫省,此乃国之大宝,亦无价矣.

乃,拼音:nǎi.1. 才:今~得之.“断其喉,尽其肉,~去”.2. 是,为:~大丈夫也.3. 竟:~至如此.4. 于是,就:“因山势高峻,~在山腰休息片时”.5. 你,你的:~父.~兄.“家祭无忘告~翁”.

1就是 2是 3你的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xlgc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com