xlgc.net
当前位置:首页>>关于3*1.8-0.6x=5 0.5(3+x)=6.2 x/0.5-10+2=0 3y-4=y+3 解方...的资料>>

3*1.8-0.6x=5 0.5(3+x)=6.2 x/0.5-10+2=0 3y-4=y+3 解方...

(1) 3*1.8-0.6x=55.4-0.6x=55.4-5=0.6x0.6x=0.4x=2/3(2) 0.5(3+x)=6.21.5+0.5x=6.20.5x=6.2-1.50.5x=4.7x=9.4(3) (x/0.5)-10+2=02x-10+2=02x-8=02x=8x=4(4) 3y-4=y+33y-y=3+42y=7y=3.5

3x1.8-0.6X=5.10.6x=0.3x=0.50.5(3+X)=6.2 1.5+0.5x=6.20.5x=4.7x=9.4X÷0.5-10+2=02x=8x=4

3*1.8-0.6X=5.1 5.4-0.6X=5.1 0.6X=5.4-5.1 X=0.3/0.6 X=1/2 0.5(3+X)=6.2 3+X=6.2/0.5 X=12.4-3 X=9.4 X÷0.5-10+2=0 X÷0.5-8=0 X÷0.5=0+8 X=8*0.5 X=4 6.4—2(X+1.2)=0.4 2(X+1.2)=6.4-0.4 X+1.2=6/2 X=3-1.2 X=1.8 4(0.9+X)=22X 3.6+4X=22X 22X-4X=3.6 18X=3.6 X=0.2 (9x+59-5x)÷3=29 4X+59=29*3 4X=87-59 X=28/4 X=7

解: 3*1.8-0.6X=5.1 5.4-0.6X=5.1移项得: 5.4-5.1=0.6X 0.3=0.6X解得 X=0.5

x=0.5

3*1.8-0.6x=5.1 5.4-0.6x=5.1 0.6x=0.3 x=0.5

2(0.9-x)+4=4.31.8-2x+4=4.35.8-2x=4.32x=5.8-4.32x=1.5x=0.75(x+1.8)/8=6.6. x+1.8=52.8x=52.8-1.8x=5112x+12=16x. 16x-12x=124x=12x=312x-35=5x. 12x-5x=357x=35x=5X/0.5-10+2=0 0.5*x/0.5-10*0.5+2*0.5=0x-5+1=0x-4=0x=43*1.8-0.6x=5.1 5.4-0.6x=5.1 0.6x=5.4-5.10.6x=0.3x=0.56.85*4+6x=32.227.4+6x=32.36x=32.2-27.46x=4.8x=0.8

解,0.6X-0.6*5/3=4 0.6X-1=4 0.6X=5 X=25/3,等于3分之25

① 3 5 -0.6x= 1 2 ,0.6-0.6x+0.6x=0.5+0.6x, 0.5+0.6x=0.6,0.5+0.6x-0.5=0.6-0.5, 0.6x=0.1, 0.6x÷0.6=0.1÷0.6, x= 1 6 ;② 1 4 x+ 1 3 x=0.5,( 1 4 + 1 3 )x= 1 2 , 7 12 x= 1 2 , 7 12 x* 12 7 = 1 2 *

8x÷6=0.24x÷6 = 0.24÷8 = 0.03x = 6*0.03 = 0.182.4*4-2.9x=3.89.6-2.9x=3.82.9x=9.6-3.8=5.8x=21.8÷0.6x=30.6x=1.8÷3=0.6x=16.12*0.5+0.6x=7.26.12*5+6x=7230.6+6x=725.1+x=12x=12-5.1 = 6.918.6-0.6x=13.831-x=23x=31-23=81.4x-1.6=461.4x = 46+1.6 = 47.6x = 47.6/1.4 = 349.75+1.5x=1219.5+3x=243x=24-19.5 = 4.5x=1.5

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xlgc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com